HamRongMedia.com được thành lập tháng 11/2016 dưới dạng Blog cá nhân, với mục đích ban đầu là nơi lưu trữ những bài viết kiến thức hoặc những sản phẩm sáng tạo trong quá trình học tập, làm việc.

Thông tin thanh toán

1. Vietcombank
– Số tài khoản: 0451000250282
– Chủ tài khoản: NGUYEN SY MANH
– Chi nhánh: Hà Nội

Giới thiệu

Giới thiệu Hàm Rồng Media
Tầm nhìn chiến lược
Hướng dẫn mua hàng

Chat Facebook Hotline: 0968.724.886

Hỗ trợ Online

Bài viết – tin tức